Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TẠO CHỮ HÌNH TRÁI TIM

nhập từ muốn tạo thành trái tim vào đây

Copy hình vừa tạo và dán vào blog thôi.

Thích không ^^

© Star Cường IT